Rubrika: Odpady

Drahlín – Ukončení provozu kompostárny

Na žádost starosty obce Drahlín upozorňujeme, že došlo v polovině února k ukončení provozu kompostárny v areálu bývalého kravína. V naší obci je pro odkládání bio odpadu přistaven kontejner před ČOV. Kde od letošního rokuČíst dál

Odvoz nebezpečných složek komunálního odpadu

Termíny svozu: 11. dubna    15:00 – 15:305. září         15:00 – 15:30 Nebezpečné složky komunálního opadu jsou:zářivky, akumulátory, barvy, olej, tuk, kyseliny, léky, pesticidy, televize, lednice, pneumatiky – z osobních vozidel bezČíst dál

Poplatky a ceny na rok 2024

Zastupitelé na zasedání dne 6.12.2023 stanovili Stočné pro občany a chalupáře Trvale hlášený občan 110,- Kč/osobu a měsíc Chalupář 2 640,- Kč/rok a č.p. Poplatek za komunální odpad stanoven Obecně závaznou vyhláškou 1/2023, o místním poplatku zaČíst dál

Informace k úhradě poplatků v roce 2024

Tento rok poprvé bude hrazen odpad na základě hmotnosti odpadu odloženého z nemovité věci (plné znění obecně závazné vyhlášky 3/2022 je Vám k dispozici na obecním úřadu, nebo na internetu https://sbirkapp.gov.cz/vyhledavani). Dovolte mi připomenout, žeČíst dál

Sběr a svoz kovového odpadu

Obec Sádek oznamuje, že dne 21.10.2023 proběhne ve spolupráci s SDH Sádek SBĚR A SVOZ KOVOVÉHO ODPADU formou svozu od jednotlivých nemovitostí.

Kontejner na objemný odpad

Obec Sádek na základě čl. 5, odst 1. Obecně závazné vyhlášky obce Sádek č.1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství že ve dnech 30. září – 1. října vždy v čase 9:00 – 16:00 budeČíst dál

Odvoz nebezpečných složek komunálního odpadu

Termíny svozu: 6. dubna    15:00 – 15:307. září         15:00 – 15:30 Nebezpečné složky komunálního opadu jsou:zářivky, akumulátory, barvy, olej, tuk, kyseliny, léky, pesticidy, televize, lednice, pneumatiky – z osobních vozidel bezČíst dál

Poplatky a ceny na rok 2023

Ohlášení a úhrada poplatků Poplatky je možné hradit v úřední dny nebo bankovním převodem.Při úhradě poplatku bude sepsáno ohlášení k poplatku tak, jak vyžaduje zákon 565/1990 Sb.,o místních poplatcích. Potřebné údaje pro úhradu poplatku aČíst dál

Kontejner na objemný odpad

oznamuje, na základě čl. 5, odst 1. Obecně závazné vyhlášky obce Sádek č.1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství že ve dnech 1. – 2. října a 8. – 9. října vždy v čase 9:00Číst dál