Prohlášení o přístupnosti webu

Účelem webových stránek obce Sádek je splnění zákonné povinnosti o zveřejňování informací způsobem umožňující vzdálený přístup. Webové stránky splňují veškeré důležité zásady přístupnosti podle metodiky webové přístupnosti, stanovené pravidly tvorby přístupného webu. Dne 28. 2. 2008 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna vyhláška č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti).

Problematiku upravuje Zákon č. 81/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony zavádí povinnost orgánů veřejné správy, aby při uveřejňování informací způsobem umožňujícím dálkový přístup (na webových stránkách), postupovaly tak, aby byly informace související s výkonem veřejné správy uveřejňovány ve formě, která umožňuje, aby se s těmito informacemi v nezbytném rozsahu mohly seznámit i osoby se zdravotním postižením.

Webové stránky jsou vytvořeny tak, aby velikost písma byla definovaná v relativních jednotkách, a je tak možné ji pohodlně pomocí nastavení prohlížeče zvětšovat i zmenšovat.

Zároveň se se stránky automaticky přizpůsobují podle detekce zobrazovacího zařízení (monitor, tablet, telefon)

Další informace na tomto serveru jsou prezentovány v podobě dokumentů formátu PDF, DOC, DOCX, ODT, RTF nebo TXT. Pro zobrazení takových dokumentů je třeba mít nainstalovaný příslušný prohlížeč.

Forma uveřejňovaných informací je v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti).

Kontakt na správce webu

V případě, že i přes naší snahu najdete nějakou chybu, budeme vám zavázáni pokud nám ji nahlásíte na emailovou adresu: admin@obec-sadek.cz, stejně jako Vaše případné náměty či postřehy.