Kontejner na objemný odpad

Obec Sádek na základě čl. 5, odst 1. Obecně závazné vyhlášky obce Sádek č.1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství že ve dnech

30. září – 1. října
vždy v čase 9:00 – 16:00

bude přistaven v prostorách čistírny odpadních vod

KONTEJNER NA OBJEMNÝ ODPAD

Kontejner není určen pro stavební odpad, biologický odpad, papír, plast, sklo, kovy ani nebezpečný komunální odpad!