Rubrika: Zákon o svobodném přístupu k informacím

Informace – Memorandum 1SčV

Došlo již k podpisu Memoranda o společném záměru a budoucí Transakci mezi povinným subjektem a obchodní společností 1. SčV, a.s. (IČO: 47549793. se sídlem: Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10), směřujícího k zajištění provozováníČíst dál

SA2019/313 Domistav CZ a.s. + DOMISTAV HK s.r.o.

Dotaz: Domistav CZ a.s., se sídlem Foersterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČO: 27481107 a DOMISTAV HK s.r.o., se sídlem Foersterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČO: 26007177.Ke shora uvedeným subjektům Vás žádám o poskytnutíČíst dál