Průjezd CHKO Brdy

Podmínky průjezdu CHKO Brdy

  • Povolenku lze vydat pouze trvale hlášeným občanům Obce Sádek.
  • Povolení slouží výhradně k průjezdu CHKO Brdy, bez zastavení, po komunikaci Obecnice – Zaječov
  • Uzavírky komunikace jsou k dispozici na adrese http://www.13dp.army.cz/vyuziti-posadkoveho-cviciste
  • Povolení se vydává v ojedinělých a mimořádných případech například za účelem návštěvy lékaře, nemocnice, státních institucí, návštěvy příbuzných.
  • Ojedinělým a mimořádným případem není cesta do a ze zaměstnání, nebo podnikatelské účely.
  • Povolenku je nutné osobně vyzvednout a následně bezodkladně po použití vrátit na OU Sádek.
  • Počet vydávaných povolenek je omezen.
  • Zapůjčení povolenky není nárokové ani právně vymahatelné.
  • Poskytnuté osobní údaje v rozsahu, jméno a příjmení, číslo popisné, datum cesty, registrační značka vozidla, důvod cesty a kontaktní email jsou uchovány po dobu 1 roku a v případě vyžádání jsou poskytnuty oprávněným orgánům.

Žádost o povolení průjezdu CHKO Brdy

Jméno a příjmení:

Číslo popisné:

Datum cesty:
Registrační značka vozidla (RZ/SPZ):
Důvod cesty:

Kontaktní email:

Potvrzuji že jsem si důkladně přečetl(a) podmínky průjezdu CHKO Brdy a porozuměl(a) jsem jim. Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účely evidence vydaných povolení.