Průjezd CHKO Brdy

Podmínky průjezdu CHKO Brdy

 • Povolenku lze vydat pouze trvale hlášeným občanům Obce Sádek.
 • Povolení slouží výhradně k průjezdu CHKO Brdy, bez zastavení, po komunikaci Obecnice – Zaječov
 • Uzavírky komunikace jsou k dispozici na adrese https://13dp.army.cz/vyuziti-pocv
 • Povolení se vydává v ojedinělých a mimořádných případech například za účelem návštěvy lékaře, nemocnice, státních institucí, návštěvy příbuzných.
 • Ojedinělým a mimořádným případem není cesta do a ze zaměstnání, nebo podnikatelské účely.
 • Povolenku je nutné osobně vyzvednout a následně bezodkladně po použití vrátit na OU Sádek.
 • Počet vydávaných povolenek je omezen.
 • Zapůjčení povolenky není nárokové ani právně vymahatelné.
 • Poskytnuté osobní údaje v rozsahu, jméno a příjmení, číslo popisné, datum cesty, registrační značka vozidla, důvod cesty a kontaktní email jsou uchovány po dobu 1 roku a v případě vyžádání jsou poskytnuty oprávněným orgánům.

Žádost o povolení průjezdu CHKO Brdy

  Jméno a příjmení:

  Číslo popisné:

  Datum cesty:
  Registrační značka vozidla (RZ/SPZ):
  Důvod cesty:

  Kontaktní email:

  Potvrzuji že jsem si důkladně přečetl(a) podmínky průjezdu CHKO Brdy a porozuměl(a) jsem jim. Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účely evidence vydaných povolení.