Odvoz nebezpečných složek komunálního odpadu

Termíny svozu:

6. dubna    15:00 – 15:30
7. září         15:00 – 15:30

Nebezpečné složky komunálního opadu jsou:
zářivky, akumulátory, barvy, olej, tuk, kyseliny, léky, pesticidy, televize, lednice, pneumatiky – z osobních vozidel bez disků max 4ks /občana