Pořádané akce

Fotografie a informace z různých akcí naleznete na webu akce.obec-sadek.cz

Kalendář plánovaných akcí

Podmínku pronájmu sálu a přísálí