Sběr a svoz kovového odpadu

Obec Sádek

oznamuje, na základě čl. 6, odst 2. Obecně závazné vyhlášky obce Sádek č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Sádek, že dne

26.6.2021 od 9:00

proběhne ve spolupráci s SDH Sádek

SBĚR A SVOZ KOVOVÉHO ODPADU

formou svozu od jednotlivých nemovitostí.