Sběr a svoz kovového odpadu

Obec Sádek

oznamuje, že dne

21.10.2023

proběhne ve spolupráci s SDH Sádek

SBĚR A SVOZ KOVOVÉHO ODPADU

formou svozu od jednotlivých nemovitostí.