Sběr a svoz kovového odpadu

Obec Sádek

oznamuje, že dne

1.10.2022

proběhne ve spolupráci s SDH Sádek

SBĚR A SVOZ KOVOVÉHO ODPADU

formou svozu od jednotlivých nemovitostí.