Kategorie souborů: Vyhlášky

SA2018-401

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

ZMĚNU č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÁDEK

OZV_201501_ODPADY

O stanovení systému shromažďování, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Sádek

OZV_200701_TECHNOPARTY

O stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí typu technopárty a o zabezpečení záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich konáním