Odvoz nebezpečných složek komunálního odpadu

Termíny svozu: 9. dubna   15:00 – 15:30 10. září      15:00 – 15:30 Nebezpečné složky komunálního opadu jsou: zářivky, akumulátory, barvy, olej, tuk, kyseliny, léky, pesticidy, televize, lednice, pneumatiky – z osobních vozidel bezČíst dál

Poplatky a ceny na rok 2020

Zastupitelé na zasedání dne 29.1.2020 stanovili Stočné pro občany a chalupáře Trvale hlášený občan 85,- Kč/osobu a měsíc Chalupář 2 040,- Kč/rok a č.p. Poplatek za komunální odpad stanoven Obecně závaznou vyhláškou 1/2020, o poplatku za komunálníČíst dál

Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření

Obec Sádek oznamuje, podle §16, odst. 5, zákona 250/2000 Sb. v platném znění, že schválené rozpočtové opatření č. 9 (RO201909) je zveřejněno na internetových stránkách obce v sekci Hospodaření/Rozpočet/Rozpočtová opatření. K nahlédnutí v listinné podoběČíst dál