Informace k úhradě poplatků v roce 2024

Tento rok poprvé bude hrazen odpad na základě hmotnosti odpadu odloženého z nemovité věci (plné znění obecně závazné vyhlášky 3/2022 je Vám k dispozici na obecním úřadu, nebo na internetu https://sbirkapp.gov.cz/vyhledavani).

Dovolte mi připomenout, že v obecně závazné vyhlášce (v souladu se zákonem 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů) je stanoven minimální základ dílčího poplatku na 8kg/osoba(nemovitost) za měsíc, a to podle počtu fyzických osob, které v nemovitosti mají bydliště na konci kalendářního měsíce nebo za nemovitost v případě, že v nemovitosti nemá bydliště žádná fyzická osoba.

Předběžný výpočet výše poplatků (odpad, pes) a plateb (stočné), pro které jste registrován v obci Sádek obdržíte e-mailem, nebo na adresu nemovitosti v obci Sádek. Prosím zkontrolujte si údaje o počtu osob (případně psů), na základě kterých je vypočten minimální základ poplatků. Upozorňuji, že v případě osob se nejedná trvalý pobyt, ale o bydliště (definováno zákonem „Člověk má bydliště v místě, kde se zdržuje s úmyslem žít tam…..“ zákon 89/2012 Sb Občanský zákoník v aktuálním znění, §80). Veškeré změny jste povinni ohlásit do 30ti dnů od doby, kdy nastala tzn. v průběhu roku. Abychom Vám však vyšli maximálně vstříc, můžete dodatečně ohlásit veškeré změny do 31.1.2024.

Poté již bude poplatek za odkládání odpadu předepsán hromadným předpisným seznamem. Splatnost poplatku za odkládání odpadu je 60 dní od zveřejnění hromadného předpisného seznamu (předpoklad zveřejnění 1.2.2024). (Po 30ti dnech od zveřejnění vyhlášky o zveřejnění hromadného předpisného seznamu je považován za doručený, splatnost poplatku je následně 30 dní od doručení). Proti výši poplatku předepsaného hromadným předpisným seznamem je pak následně možné podat pouze odvolání (zákon 280/2009 Sb., daňový řád v aktuálním znění). Odvolání však nemá odkladný účinek. (Působnost Obecního úřadu je v případě poplatků přenesenou působností tzn. postupuje jako „finanční úřad při správě daně z nemovitosti“)

Prosíme neprovádějte úhradu poplatku na základě tohoto informativního výpočtu a vyčkejte na zveřejnění hromadného předpisného seznamu. V případě že máte registrovaný email, obdržíte údaje pro platbu po zveřejnění hromadného předpisného seznamu emailem.