Rubrika: Novinky

Odvoz nebezpečných složek komunálního odpadu

Termíny svozu: 11. dubna    15:00 – 15:305. září         15:00 – 15:30 Nebezpečné složky komunálního opadu jsou:zářivky, akumulátory, barvy, olej, tuk, kyseliny, léky, pesticidy, televize, lednice, pneumatiky – z osobních vozidel bezČíst dál

Poplatky a ceny na rok 2024

Zastupitelé na zasedání dne 6.12.2023 stanovili Stočné pro občany a chalupáře Trvale hlášený občan 110,- Kč/osobu a měsíc Chalupář 2 640,- Kč/rok a č.p. Poplatek za komunální odpad stanoven Obecně závaznou vyhláškou 1/2023, o místním poplatku zaČíst dál

Informace k úhradě poplatků v roce 2024

Tento rok poprvé bude hrazen odpad na základě hmotnosti odpadu odloženého z nemovité věci (plné znění obecně závazné vyhlášky 3/2022 je Vám k dispozici na obecním úřadu, nebo na internetu https://sbirkapp.gov.cz/vyhledavani). Dovolte mi připomenout, žeČíst dál

Podbrdský region – Rozpočet 2024

Svazek obcí Podbrdského regionu oznamuje, podle zákona 250/2000Sb., v platném znění, že schválený Rozpočet na rok 2024 je zveřejněn na internetových stránkách Svazku OBCÍ Podbrdského regionu v záložce menu stránek: ÚŘEDNÍ DESKA – EKONOMIKA (http://www.podbrdsko.eu/index.php/uredni-deska/ekonomika) K nahlédnutí v listinnéČíst dál

Vánoční bruslení 30.12.2023

Obec Drahlín zajistila autodopravu pro akci veřejné bruslení na den 30.12. 2023 od 16.45 hod. Pro účastníky akce je doprava zdarma. Odjezdy autobusu jsou 15.50 Zastávka Malý Drahlín, následně Drahlín Obecní úřad a autobusová zastávkaČíst dál