Historie obce

Prvním historicky doloženým stavením byl dvůr patřící rodu Zajíců z Valdeka, který stával na dnešní návsi. Tento dvůr byl podle dochovaných záznamů založen roku 1390. Další zachované zprávy uvádějí, že v jihovýchodní části katastru se nacházela vodní tvrz a tzv. Panský dvůr patřící rodu Sasků ze Sádku. Posledním dochovaným zázanem je prodej Páně dvora, kolem roku 1452, bratrům Jindřichu a Rackovi z Mrtníka. V pozdějších záznamech (koncem 15 století) již tato tvrz zmiňována není – patrně zanikla. Zachoval se pouze název této části katastru, kde se dodnes říká “U páně dvora”.

K prvnímu stavení také patřil velký ovčín za Drahlínem (nynější Malý Drahlín) a ovocný sad. Sad se rozkládal od silnice Drahlín-Bratkovice až do poloviny dnešní obce. Název Sádek tedy nejpravděpodobněji vznikl zdrobnělinou sadu – “sádek”.

Další historie obce Sádek byla spjata s Hlubošským panstvím a to až do roku 1879, kdy se Sádek společně s Drahlínem od Hlubošského panství oddělili a vytvořili samostatnou obec.

Posledním přelomovým rokem byl rok 1903, kdy 26. dubna došlo na zasedání zastupitelů k oddělení Sádku od obce Drahlín a vzniku samostatné Obce Sádek. Prvními zastupiteli samosprávné obce Sádek byli:  Josef Brůček – starosta, Josef Kopecký, Vojtěch Kolář, Karel Šlapák, Josef Škola, Antonín Brynda, František Pajma a Josef Černohorský