Kategorie souborů: Obecně závazné vyhlášky

OZV_2021-2_POPLATEK_ZA_ODPAD.PDF

Obecně závazná vyhláška obce Sádek č. 2/2021,
o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

OZV_200701_TECHNOPARTY

O stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí typu technopárty a o zabezpečení záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich konáním