Kategorie souborů: Obecně závazné vyhlášky

OZV_200701_TECHNOPARTY

O stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí typu technopárty a o zabezpečení záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich konáním