Znak a vlajka obce

Popis znaku a vlajky obce Sádek

Návrh znaku vychází při absenci historické obecní pečeti především z názvu obce a z dalších historických a geografických motivů vzešlých z námětů sádeckých občanů, když obsahuje následující obecné a heroldské figury:

  • Obecná figura kvetoucího stromu představuje tzv. mluvící znamení vyjadřující název obce odvozený ze slova sad ve smyslu zahrady štěpím vysázené.
  • Figura návrší znázorňuje polohu obce na jižním svahu brdského pohoří.
  • Heroldská figura posunutého modro-stříbrného čtvrcení štítu je odvozena z erbu Zajíců z Valdeka, tedy rodu, který se připomíná v nejstarší historii obce ve 14.století. Kombinace stříbrných a modrých znakových polí připomíná také místní pramen pitné vody.

Návrh vlajky obce představuje kombinaci doslovného opakování figury kvetoucího stromu s geometrizací ostatních figur do podoby dvou horizontálních pruhů.

Heraldický popis

Znak
Stříbrno-modře vlevo polcený štít s modro-stříbrně vlevo polcenou hlavou. Ve stříbrném poli ze zeleného návrší vyrůstá zelený listnatý strom s černým kmenem a červenými pětilistými květy se zlatými středy.

Vlajka
List tvoří tři vodorovné pruhy, modrý, bílý a zelený, v poměru 1 : 6 : 1. Ze zeleného pruhu vyrůstá zelený listnatý strom s černým kmenem a červenými pětilistými květy se žlutými středy. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3


Užívání znaku a vlajky

Užívání znaku a vlajky upravuje §34a, odst. 3, zákona 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění.

Obce a jimi zřízené nebo založené organizační složky a právnické osoby mohou užívat znak a vlajku obce. Jiné subjekty mohou užívat znak obce jen s jejím souhlasem. K užívání vlajky obce není nutný její souhlas.


Přidělení znaku a vlajky

O přidělení znaku a vlajky požádali zastupitelé obce Sádek svým usnesením č. 3  ze dne 26.4.2017. Znak a vlajka byla obci Sádek přidělena rozhodnutím předsedy poslanecké sněmovny Jana Hamáčka č. 68 ze dne 6. 6. 2017.

Dekret o přidělení znaku a vlajky obce Sádek převzal v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky dne 2. října 2017 starosta obce Sádek, pan Karel Brůček.