Záměr směny pozemků

Identifikace nemovitosti (§3 a§4, zákona 256/20016 Sb. zákon o katastru nemovitostí v platném znění)

I. Pozemky ve vlastnictví obce

 1. Katastrální území: Sádek(745839) Sádek
 2. Parcelní číslo: 420/2, 167/36
 3. Druh nemovitosti: Ostatní plocha
 4. Typ pozemku: Ostatní komunikace
 5. Výměra / dotčená výměra: 122m2, 16m2
 6. Číslo popisné:
 7. Další údaje: Pozemky vznikly zaměřením skutečných hranic podle GP 272-77/2018 a GP 268-31/2018. Výkresová část GP je nedílnou součástí záměru.

II. Pozemek ve vlastnictví soukromé osoby

 1. Katastrální území: Sádek(745839) Sádek
 2. Parcelní číslo: 74/7
 3. Druh nemovitosti: Ovocný sad
 4. Typ pozemku:
 5. Výměra / dotčená výměra: 26m2
 6. Číslo popisné: –
 7. Další údaje: Pozemek vznikl zaměřením skutečných hranic podle GP 272-77/2018. Výkresová část GP je nedílnou součástí záměru.