Autor: Karel Brůček

Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření

Obec Sádek oznamuje, podle §16, odst. 5, zákona 250/2000 Sb. v platném znění, že schválené rozpočtové opatření č.3 (RO202103.PDF) je zveřejněno na internetových stránkách obce v sekci Hospodaření/Rozpočet/Rozpočtová opatření. K nahlédnutí v listinné podobě jeČíst dál

Nová a novelizovaná opatření po jednání vlády 14.6.2021

Usnesení vlády č. 552 Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví Usnesení vlády č. 552 příloha č. 1 mimořádné opatření, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb od 1. července, Usnesení vlády č. 552 příloha č. 2 změnaČíst dál

INFORMACE o konání zasedání Zastupitelstva obce Sádek

okonánízasedáníZastupitelstvaobceSádek Místo konání: Obec Sádek – zasedací místnost Obecního úřadu Doba konání: 21.6.2021od19:00 Navržený program: Závěrečný účet za rok 2020 Účetní závěrka za rok 2020 Nákup pozemku 97/40 Spolupráce při obnově rybníčku na návsi PlánČíst dál

Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření

Obec Sádek oznamuje, podle §16, odst. 5, zákona 250/2000 Sb. v platném znění, že schválené rozpočtové opatření č.2 (RO202102.PDF) je zveřejněno na internetových stránkách obce v sekci Hospodaření/Rozpočet/Rozpočtová opatření. K nahlédnutí v listinné podobě jeČíst dál

ÚŘEDNÍ DNY O PRÁZDNINÁCH

30. června a 28. července bude obecní úřad uzavřen. Ostatní úřední dny (středa 18:00 – 20:00) zůstávají beze změny.

Aktualizovaná opatření COVID19 po jednání vlády 28.5.2021

mimořádná opatření MZ ČR,: Usnení vlády č. 486 Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví: Příloha č. 1 Usnení vlády č. 486, mimořádné opatření, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb Příloha č. 2 Usnení vlády č. 486, mimořádné opatřeníČíst dál

Aktualizovaná opatření COVID po jednání vlády 24.5.2021

nová a novelizovaná mimořádná opatření MZ ČR,: Usnesení č. 485: Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví: mimořádné opatření, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb změna mimořádného opatření, kterým se omezuje provoz školČíst dál

Sběr a svoz kovového odpadu

Obec Sádek oznamuje, na základě čl. 6, odst 2. Obecně závazné vyhlášky obce Sádek č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obceČíst dál

Aktualizovaná opatření COVID po jednání vlády 21.5.2021

změna mimořádných opatření, v nichž se stanoví lhůta pro uznávání prodělání onemocnění COVID-19 změna mimořádného opatření, kterým se omezuje provoz škol a vysokých škol Krátce obsah novelizace: Prodělané onemocnění covid-19 je jednou z alternativ systému o-t-nČíst dál