Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu za rok 2017 – Svazek obcí Podbrdského regionu

Svazek obcí Podbrdského regionu oznamuje, podle zákona 250/2000Sb., v platném znění, že

schválený Závěrečný účet za rok 2017 je zveřejněn na internetových

stránkách Svazku OBCÍ Podbrdského regionu v záložce menu stránek:

ÚŘEDNÍ DESKA – EKONOMIKA

(http://www.podbrdsko.com/index.php/uredni-deska/ekonomika)

K nahlédnutí v listinné podobě je dokument uložen v sídle svazku