Oznámení o stanovení počtu zastupitelů

Obec Sádek oznamuje, podle § 68 odst. 2 zákona 128/2000 Sb. v platném znění, počet členů zastupitelstva na volební období 2018-2022, který byl stanoven usnesením č. 5 na zasedání zastupitelů dne 20.6.2018.

Zastupitelé stanovují, na základě §67 zákona 128/2000 Sb. v platném znění, na volební období 2018-2022 počet členů zastupitelstva na sedm.