I N F O R M A C E o konání zasedání Zastupitelstva obce Sádek

Místo konání: Obec Sádekzasedací místnost Obecního úřadu

Doba konání: 20.6.2018 od 19:00

Navržený program:

  1. Závěrečný účet za rok 2017

  2. Účetní závěrka za rok 2017

  3. Smlouva o zajištění dotace na rozšíření ČOV

  4. Stanovení počtu zastupitelů na volební období 2018-2022

  5. Dodatek ke smlouvě MAS Brdy – členský příspěvek

  6. Směrnice GDPR

  7. Řešení hranic pozemku – spis SA2017/259

  8. Různé

Ke každému z projednávaných bodů občan obce (zákon 128/2000 Sb. §16 odst.2 písmeno c) ) právo vyjadřovat svá stanoviska.