Oznámení o záměru prodeje pozemků

Identifikace nemovitosti (§3 a§4, zákona 256/20016 Sb. zákon o katastru nemovitostí v platném znění)

  1. Katastrální území: Sádek(745839) Sádek
  2. Parcelní číslo: 167/39, 167/40, 167/41
  3. Druh nemovitosti: Ostatní plocha
  4. Typ pozemku: Ostatní komunikace
  5. Výměra: 5, 6, 129 m2 – podle GP 268-31/2018
  6. Číslo popisné:
  7. Další údaje: Pozemky vznikly zaměřením skutečného stavu, podle geometrického plánu 268-31/2018, který je nedílnou součástí oznámení.