Oznámení o záměru prodeje pozemků

Identifikace nemovitosti (§3 a§4, zákona 256/20016 Sb. zákon o katastru nemovitostí v platném znění)

  1. Katastrální území: Sádek(745839) Sádek
  2. Parcelní číslo: 167/38, 168/8, 168/19
  3. Druh nemovitosti: Ostatní plocha (167/38), Travní porost (168/8, 168/19)
  4. Typ pozemku: Ostatní komunikace (167/38)
  5. Výměra: 78, 243, 20 m2 – podle GP 273-78/2018
  6. Číslo popisné:
  7. Další údaje: Pozemky vznikly zaměřením skutečného stavu, podle geometrického plánu 273-78/2018, který je nedílnou součástí oznámení.