Oznámení o záměru směny pozemků

Identifikace nemovitosti (§3 a§4, zákona 256/20016 Sb. zákon o katastru nemovitostí v platném znění)

Pozemek ve vlastnictví obce Sádek

 1. Katastrální území: Sádek(745839) Sádek
 2. Parcelní číslo: 423/3
 3. Druh nemovitosti: Ostatní plocha
 4. Typ pozemku: Ostatní komunikace
 5. Výměra: 80m2
 6. Číslo popisné:

Pozemek ve vlastnictví soukromé osoby

 1. Katastrální území: Sádek(745839) Sádek
 2. Parcelní číslo: 97/31
 3. Druh nemovitosti: Orná půda
 4. Typ pozemku:
 5. Výměra: 27m2
 6. Číslo popisné:
 7. Další údaje: Pozemky vznikl zaměřením skutečného stavu. Podle Geometrického plánu 271-76/2018, který je nedílnou součástí oznámení.