Oznámení o záměru prodeje pozemků

Identifikace nemovitosti (§3 a§4, zákona 256/20016 Sb. zákon o katastru nemovitostí v platném znění)

  1. Katastrální území: Sádek(745839) Sádek
  2. Parcelní číslo: 71/15, 71/16
  3. Druh nemovitosti: Ostatní plocha
  4. Typ pozemku: Jiná plocha
  5. Výměra: 14 a 77 m2 – podle GP 274-79/2018
  6. Číslo popisné:
  7. Další údaje: Pozemky vznikly zaměřením skutečného stavu, podle geometrického plánu 27479/2018, který je nedílnou součástí oznámení.