I N F O R M A C E o konání zasedání Zastupitelstva obce Sádek

Místo konání: Obec Sádekzasedací místnost Obecního Úřadu

Doba konání: 4.4.2018 od 19:00

Navržený program:

  1. Zřízení práva stavby a zřízení práva služebnosti

  2. Uzavření pachtovní smlouvy

  3. Žádost o poskytnutí dotace ze Středočeského fondu Hejtmana

  4. Žádost o poskytnutí dotace ze Středočeského fondu Obnovy venkova

  5. Různé informace

Ke každému z projednávaných bodů občan obce (zákon 128/2000 Sb. §16 odst.2 písmeno c) ) právo vyjadřovat svá stanoviska.