Autor: Karel Brůček

Informace k úhradě poplatků v roce 2024

Tento rok poprvé bude hrazen odpad na základě hmotnosti odpadu odloženého z nemovité věci (plné znění obecně závazné vyhlášky 3/2022 je Vám k dispozici na obecním úřadu, nebo na internetu https://sbirkapp.gov.cz/vyhledavani). Dovolte mi připomenout, žeČíst dál

Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření

Obec Sádek oznamuje, podle §16, odst. 5, zákona 250/2000 Sb. v platném znění, že schválené rozpočtové opatření č.8 (RO202308.PDF) je zveřejněno na internetových stránkách obce v sekci Hospodaření/Rozpočet/Rozpočtová opatření. K nahlédnutí v listinné podobě jeČíst dál

INFORMACE o konání zasedání Zastupitelstva obce Sádek

Místo konání: Obec Sádek – zasedací místnost Obecního úřadu Doba konání: 6.12.2023 od 18:00 Navržený program: Ke každému z projednávaných bodů má občan obce (zákon 128/2000 Sb. §16 odst.2 písmeno c) ) právo vyjadřovat svá stanoviska.

Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření

Obec Sádek oznamuje, podle §16, odst. 5, zákona 250/2000 Sb. v platném znění, že schválené rozpočtové opatření č.7 (RO202307.PDF) je zveřejněno na internetových stránkách obce v sekci Hospodaření/Rozpočet/Rozpočtová opatření. K nahlédnutí v listinné podobě jeČíst dál

Návrh rozpočtu Obce Sádek na rok 2024

Obec Sádek oznamuje, podle §11, odst. 3 zákona 250/2000 Sb v platném znění, že Návrh rozpočtu na rok 2024 a porovnání rozpočtu roku 2023 (NR2024.pdf) je zveřejněn na internetových stránkách obce v sekci Hospodaření/Rozpočet/Rozpočet KČíst dál

Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření

Obec Sádek oznamuje, podle §16, odst. 5, zákona 250/2000 Sb. v platném znění, že schválené rozpočtové opatření č.6 (RO202306.PDF) je zveřejněno na internetových stránkách obce v sekci Hospodaření/Rozpočet/Rozpočtová opatření. K nahlédnutí v listinné podobě jeČíst dál

Sběr a svoz kovového odpadu

Obec Sádek oznamuje, že dne 21.10.2023 proběhne ve spolupráci s SDH Sádek SBĚR A SVOZ KOVOVÉHO ODPADU formou svozu od jednotlivých nemovitostí.