Archiv autora: Karel Brůček

Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření

Obec Sádek oznamuje, podle §16, odst. 5, zákona 250/2000 Sb. v platném znění, že schválené rozpočtové opatření č. 2 (RO202002.PDF) je zveřejněno na internetových stránkách obce v sekci Hospodaření/Rozpočet/Rozpočtová opatření. K nahlédnutí v listinné podoběČíst dál

Mimořádné opatření – roušky – výjimky

Všem osobám se s okamžitou účinností zakazuje pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šířeníČíst dál

Zrušení svozu nebezpečného odpadu

Vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu neproběhne 11. dubna 2020 plánovaný svoz nebezpečného odpadu. Náhradní termín bude zveřejněn.

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví na základě dnešního jednání vlády vydalo mimořádné opatření, kterým se prodlužuje zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách, s výjimkou vybraných prodejen. Nově se do výjimek zařadilo zámečnictví, servis výrobků a strojů pro domácnost,Číst dál