Archiv autora: Karel Brůček

Sběr a svoz kovového odpadu

Obec Sádek oznamuje, na základě čl. 6, odst 2. Obecně závazné vyhlášky obce Sádek č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obceČíst dál

Oznámení o zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu

Obec Sádek oznamuje, podle §3, odst. 4 zákona 250/2000 Sb v platném znění, že schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2023 je zveřejněn na internetových stránkách obce v sekci Hospodaření, Rozpočet, Střednědobý výhled rozpočtu.(https://www.obec‑sadek.cz/media_category/strednedoby-vyhled-rozpoctu/). KČíst dál

Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření

Obec Sádek oznamuje, podle §16, odst. 5, zákona 250/2000 Sb. v platném znění, že schválené rozpočtové opatření č. 5 (RO201905) je zveřejněno na internetových stránkách obce v sekci Hospodaření/Rozpočet/Rozpočtová opatření. K nahlédnutí v listinné podoběČíst dál

Kontejner na objemný odpad

Obec Sádek oznamuje, na základě čl. 5, odst 2. Obecně závazné vyhlášky obce Sádek č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obceČíst dál

Opatření obecné povahy

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve zněníČíst dál

SA2019/313 Domistav CZ a.s. + DOMISTAV HK s.r.o.

Dotaz: Domistav CZ a.s., se sídlem Foersterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČO: 27481107 a DOMISTAV HK s.r.o., se sídlem Foersterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČO: 26007177.Ke shora uvedeným subjektům Vás žádám o poskytnutíČíst dál