INFORMACE o konání zasedání Zastupitelstva obce Sádek

Místo konání: Obec Sádekzasedací místnost Obecního úřadu

Doba konání: 6.3.2024 od 17:30

Navržený program:

  1. Dar Společnosti pro lidi s mentálním postižením
  2. Smlouva o likvidaci bioodpadu
  3. Kalkulace stočné 2023 – skutečná kalkulace
  4. Dotace na výsadbu stromů
  5. Různé informace

Ke každému z projednávaných bodů má občan obce (zákon 128/2000 Sb. §16 odst.2 písmeno c) ) právo vyjadřovat svá stanoviska.