Autor: Karel Brůček

Sběr a svoz kovového odpadu

Obec Sádek oznamuje, že dne 21.10.2023 proběhne ve spolupráci s SDH Sádek SBĚR A SVOZ KOVOVÉHO ODPADU formou svozu od jednotlivých nemovitostí.

Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření

Obec Sádek oznamuje, podle §16, odst. 5, zákona 250/2000 Sb. v platném znění, že schválené rozpočtové opatření č.5 (RO202305.PDF) je zveřejněno na internetových stránkách obce v sekci Hospodaření/Rozpočet/Rozpočtová opatření. K nahlédnutí v listinné podobě jeČíst dál

INFORMACE o konání zasedání Zastupitelstva obce Sádek

Místo konání: Obec Sádek – zasedací místnost Obecního úřadu Doba konání: 6.9.2023 od 19:00 Navržený program: Přijetí dotace na projekt “Osazení nového dopravního značení” Různé Ke každému z projednávaných bodů má občan obce (zákon 128/2000 Sb.Číst dál

Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření

Obec Sádek oznamuje, podle §16, odst. 5, zákona 250/2000 Sb. v platném znění, že schválené rozpočtové opatření č.4 (RO202304.PDF) je zveřejněno na internetových stránkách obce v sekci Hospodaření/Rozpočet/Rozpočtová opatření. K nahlédnutí v listinné podobě jeČíst dál

Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření

Obec Sádek oznamuje, podle §16, odst. 5, zákona 250/2000 Sb. v platném znění, že schválené rozpočtové opatření č.3 (RO202303.PDF) je zveřejněno na internetových stránkách obce v sekci Hospodaření/Rozpočet/Rozpočtová opatření. K nahlédnutí v listinné podobě jeČíst dál

Oprava komunikace Obecnice – Zaječov

Oprava bude probíhat od 24.7.2023 do 6.9.2023 (průjezd pouze v jednom jízdním pruhu). V době pokládky asfaltů od 11.8.2023 do 18.8.2023 bude komunikace celkově uzavřena a nebude umožněn průjezd přes bývalý Vojenský újezd Brdy. Ostatní práceČíst dál