Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu Obce Sádek za rok 2023

Obec Sádek oznamuje, podle §17, odst. 8 zákona 250/2000 Sb. v platném znění, že schválený závěrečný účet za rok 2023, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, je zveřejněn na internetových stránkách obce v sekci Hospodaření/Závěrečný účet
(http://www.obec-sadek.cz/media_category/zaverecny-ucet/ ).

K nahlédnutí v listinné podobě jsou dokumenty uloženy na obecním úřadu.

Karel Brůček
starosta obce Sádek