INFORMACE o konání zasedání Zastupitelstva obce Sádek

Místo konání: Obec Sádekzasedací místnost Obecního úřadu

Doba konání: 5.6.2024 od 20:00

Navržený program:

  1. Závěrečný účet za rok 2023
  2. Účetní závěrka za rok 2023
  3. Vyhláška o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu
  4. Směna pozemku
  5. Zrušení JSDHO Sádek
  6. Převedení has. vozidla na historické vozidlo
  7. Různé

Ke každému z projednávaných bodů má občan obce (zákon 128/2000 Sb. §16 odst.2 písmeno c) ) právo vyjadřovat svá stanoviska.