Svolání prvního zasedání okrskové volební komise

V souladu s ust. § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

s v o l á v á m

pro volby do Evropského parlamentu,které se budou konat ve dnech 7. a 8. června 2024, první zasedání okrskové volební komise, které se uskuteční dne 13.5.2024 v  18:00 hodin v  budově Obecního úřadu se sídlem Sádek č.p. 39

Účast všech členů je nutná. K prvnímu zasedání je nutno vzít s sebou občanský průkaz.