Záměr uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti věcného břemene a umístění stavby