OOP – stan. přechodné úpravy provozu, oprava silnice III/1185 Hluboš – Bratkovice s úplnou uzavírkou