Svolání prvního zasedání okrskové volební komise

V souladu s § 14c odst. 1 písm. d) zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o
změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,


s v o l á v á m


první zasedání okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se
budou konat ve dnech 8. a 9. října 2021. První zasedání se uskuteční dne 17.9.2021 v 19:00 hodin v
budově Obecního úřadu Sádek se sídlem Sádek č.p. 39

Účast všech členů je nutná. K prvnímu zasedání je nutno vzít s sebou občanský průkaz.