INFORMACE o konání zasedání Zastupitelstva obce Sádek

Místo konání: Obec Sádek – zasedací místnost Obecního úřadu
Doba konání: 15.9.2021 od 19:00
Navržený program:

  1. Uzavření dodatku ke smlouvě o umístění a provozování kontejnerů na textil
  2. Žádost o bezúplatný převod pozemku na obec Sádek
  3. Různé

Ke každému z projednávaných bodů má občan obce (zákon 128/2000 Sb. §16 odst.2 písmeno c) ) právo vyjadřovat svá stanoviska.