CETIN – Vysokorychlostní internet

Cílem projektu je zvýšení dostupnosti vysokorychlostního přístupu k internetu a službám elektronických komunikací prostřednictvím výstavby nových přípojek ve vybraných lokalitách. Financování tohoto projektu zajišťuje společnost CETIN a.s. a Evropská unie

Lávka pro pěší a chodník Sádek

Cílem projektu je vytvoření bezpečné a bezbariérové trasy pro místní obyvatele k úložišti bioodpadu a také k blízké firmě pro místní i dojíždějícípracovníky, kteří vystupují na autobusových zastávkách. Realizací projektu dojde ke zvýšení bezpečnosti naČíst dál

Záměr prodeje pozemku

Identifikace nemovitosti (§3 a§4, zákona 256/20016 Sb. zákon o katastru nemovitostí v platném znění) Katastrální území: Sádek(745839) Sádek Parcelní číslo: 167/43, 167/42 Druh nemovitosti: Ostatní plocha Typ pozemku: Ostatní komunikace Výměra / dotčená výměra: 65Číst dál

Odvoz nebezpečných složek komunálního odpadu

Termíny svozu: 8. dubna    15:00 – 15:307. září         15:00 – 15:30 Nebezpečné složky komunálního opadu jsou:zářivky, akumulátory, barvy, olej, tuk, kyseliny, léky, pesticidy, televize, lednice, pneumatiky – z osobních vozidel bezČíst dál