Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření

Obec Sádek oznamuje, podle §16, odst. 5, zákona 250/2000 Sb. v platném znění, že schválené rozpočtové opatření č.1 (RO202401.PDF) je zveřejněno na internetových stránkách obce v sekci Hospodaření/Rozpočet/Rozpočtová opatření. K nahlédnutí v listinné podobě jeČíst dál

Drahlín – Ukončení provozu kompostárny

Na žádost starosty obce Drahlín upozorňujeme, že došlo v polovině února k ukončení provozu kompostárny v areálu bývalého kravína. V naší obci je pro odkládání bio odpadu přistaven kontejner před ČOV. Kde od letošního rokuČíst dál

INFORMACE o konání zasedání Zastupitelstva obce Sádek

Místo konání: Obec Sádek – zasedací místnost Obecního úřadu Doba konání: 6.3.2024 od 17:30 Navržený program: Ke každému z projednávaných bodů má občan obce (zákon 128/2000 Sb. §16 odst.2 písmeno c) ) právo vyjadřovat svá stanoviska.