Uzavírka silnice III/11811 Lhota u Př. – Obecnice (výluka autobusů)