Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření

Obec Sádek oznamuje, podle §16, odst. 5, zákona 250/2000 Sb. v platném znění, že schválené rozpočtové opatření č. 1 (RO202001) je zveřejněno na internetových stránkách obce v sekci Hospodaření/Rozpočet/Rozpočtová opatření. K nahlédnutí v listinné podoběČíst dál

KORONAVIRUS – Situace na Příbramsku

Město Příbram – https://pribram.eu/mesto-pribram/koronavirus-covid-19-souhrnne.html Krajská hygienická stanice – http://www.khsstc.cz/Default.aspx

Krizové opatření vlády ČR

Vláda I. zakazuje s účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod. maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách, s výjimkou těchto prodejen: – potravin, –Číst dál

Pozvánka MDŽ

U příležitosti svátku MDŽ zveme všechny ženy na příjemné odpolední posezení u kávy s pestrým programem, které se bude konat 7. března 2020 na sále obecního úřadu od 15 hodin.

Odvoz nebezpečných složek komunálního odpadu

Termíny svozu: 9. dubna   15:00 – 15:30 10. září      15:00 – 15:30 Nebezpečné složky komunálního opadu jsou: zářivky, akumulátory, barvy, olej, tuk, kyseliny, léky, pesticidy, televize, lednice, pneumatiky – z osobních vozidel bezČíst dál

Poplatky a ceny na rok 2020

Zastupitelé na zasedání dne 29.1.2020 stanovili Stočné pro občany a chalupáře Trvale hlášený občan 85,- Kč/osobu a měsíc Chalupář 2 040,- Kč/rok a č.p. Poplatek za komunální odpad stanoven Obecně závaznou vyhláškou 1/2020, o poplatku za komunálníČíst dál