INFORMACE o konání zasedání Zastupitelstva obce Sádek

Místo konání: Obec Sádek – zasedací místnost Obecního úřaduDoba konání: 8.12.2021 od 18:00Navržený program: Cenový návrh k uzavření dodatku smlouvy na svoz odpadu Projednání návrhu na spolufinancování dopravní obslužnosti Vyhláška o stanovení obecního systému odpadovéhoČíst dál

Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření

Obec Sádek oznamuje, podle §16, odst. 5, zákona 250/2000 Sb. v platném znění, že schválené rozpočtové opatření č.6 (RO202106.PDF) je zveřejněno na internetových stránkách obce v sekci Hospodaření/Rozpočet/Rozpočtová opatření. K nahlédnutí v listinné podobě jeČíst dál

Oznámení o zveřejnění Návrhu střednědobého výhledu rozpočtu

Obec Sádek oznamuje, podle §3, odst. 3 zákona 250/2000 Sb v platném znění, že návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023-2026 je zveřejněn na internetových stránkách obce v sekci Hospodaření, Rozpočet, Střednědobý výhled rozpočtu. (http://www.obec‑sadek.cz/media_category/strednedoby-vyhled-rozpoctu/).Číst dál

Návrh rozpočtu Obce Sádek na rok 2022

Obec Sádek oznamuje, podle §11, odst. 3 zákona 250/2000 Sb v platném znění, že Návrh rozpočtu na rok 2022 a porovnání rozpočtu roku 2021 (NR2022.pdf) je zveřejněn na internetových stránkách obce v sekci Hospodaření/Rozpočet/Rozpočet KČíst dál

Jednání vlády 19. 11. 2021, mimořádná opatření MZ ČR

Přijatá usnesení vlády, kterými vláda ČR vydala předchozí souhlas se záměrem ministerstva zdravotnictví vydat příslušná mimořádné opatření, účinná od 22.11. 2021. Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o screeningovém testování ve školách(celé znění mimořádného opatření) MimořádnéČíst dál

Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření

Obec Sádek oznamuje, podle §16, odst. 5, zákona 250/2000 Sb. v platném znění, že schválené rozpočtové opatření č.5 (RO202105.PDF) je zveřejněno na internetových stránkách obce v sekci Hospodaření/Rozpočet/Rozpočtová opatření. K nahlédnutí v listinné podobě jeČíst dál