Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření

Obec Sádek oznamuje, podle §16, odst. 5, zákona 250/2000 Sb. v platném znění, že schválené rozpočtové opatření č.4 (RO202304.PDF) je zveřejněno na internetových stránkách obce v sekci Hospodaření/Rozpočet/Rozpočtová opatření. K nahlédnutí v listinné podobě jeČíst dál

Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření

Obec Sádek oznamuje, podle §16, odst. 5, zákona 250/2000 Sb. v platném znění, že schválené rozpočtové opatření č.3 (RO202303.PDF) je zveřejněno na internetových stránkách obce v sekci Hospodaření/Rozpočet/Rozpočtová opatření. K nahlédnutí v listinné podobě jeČíst dál

Oprava komunikace Obecnice – Zaječov

Oprava bude probíhat od 24.7.2023 do 6.9.2023 (průjezd pouze v jednom jízdním pruhu). V době pokládky asfaltů od 11.8.2023 do 18.8.2023 bude komunikace celkově uzavřena a nebude umožněn průjezd přes bývalý Vojenský újezd Brdy. Ostatní práceČíst dál

ÚŘEDNÍ DNY O PRÁZDNINÁCH

5. července a 2.srpna bude obecní úřad uzavřen. Ostatní úřední dny (středa 18:00 – 20:00) zůstávají beze změny.