INFORMACE o konání zasedání Zastupitelstva obce Sádek

Místokonání: Obec Sádek – zasedací místnost Obecního úřadu Dobakonání: 3.2.2021 od 19:00 Navržený program: Stočné za rok 2020 Stanovení stočného na rok 2021 Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti Dar samostatně žijícím důchodcům Různé informaceČíst dál

Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření

Obec Sádek oznamuje, podle §16, odst. 5, zákona 250/2000 Sb. v platném znění, že schválené rozpočtové opatření č.9 (RO202009.PDF) je zveřejněno na internetových stránkách obce v sekci Hospodaření/Rozpočet/Rozpočtová opatření. K nahlédnutí v listinné podobě jeČíst dál

Zprávy z Lesní správy Obecnice

U Vojenských lesů se žádné převratné změny neudály, lesní správa funguje nadále, nadále se i potýkáme s lýkožroutem smrkovým; jiné dříví se prakticky netěží kromě kůrovcového. Minulý rok byl srážkově trochu lepší než předešlé roky, aleČíst dál

Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu

Obec Sádek oznamuje podle §11, odst. 4, zákona 250/2000 Sb. v platném znění. Schválený rozpočet obce na rok 2021 je zveřejněn na internetových stránkách obce v sekci Hospodaření / Rozpočet / Rozpočet (https://www.obec-sadek.cz/media_category/rozpocet/). K nahlédnutíČíst dál

Mimořádný svoz komunálního odpadu

Vzhledem k tomu, že rok 2020 měl 53 týdnů a rok 2021 začíná týdnem prvním, bude realizován jeden svoz navíc. Tzn. poslední svoz 1x2týdny prováděný v sudých týdnech se uskutečnil v 52. týdnu, další svoz bude v 1.Číst dál