Pozvánka do divadla 7.5.2022

TŘI MUŽI NA ŠPATNÉ ADRESE 7.5.2022 od 17 hodin
Odjezd z návsi v 15:00 hodin (dopravu hradí obec Sádek), cena představení je 275 Kč a 200 Kč (dle vstupenky). rezervace vstupenek – v knihovně na úřadě u p. Lenky Mikešové

Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření

Obec Sádek oznamuje, podle §16, odst. 5, zákona 250/2000 Sb. v platném znění, že schválené rozpočtové opatření č.1 (RO202201.PDF) je zveřejněno na internetových stránkách obce v sekci Hospodaření/Rozpočet/Rozpočtová opatření. K nahlédnutí v listinné podobě jeČíst dál

Odvoz nebezpečných složek komunálního odpadu

Termíny svozu: 7. dubna    15:00 – 15:306. září         15:00 – 15:30 Nebezpečné složky komunálního opadu jsou:zářivky, akumulátory, barvy, olej, tuk, kyseliny, léky, pesticidy, televize, lednice, pneumatiky – z osobních vozidel bezČíst dál

Poplatky a ceny na rok 2022

Zastupitelé na zasedání dne 2.2.2022 stanovili Stočné pro občany a chalupáře Trvale hlášený občan 95,- Kč/osobu a měsíc Chalupář 2 280,- Kč/rok a č.p. Podklady k výši stočného Poplatek za komunální odpad stanoven Obecně závaznou vyhláškouČíst dál