Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření

Obec Sádek oznamuje, podle §16, odst. 5, zákona 250/2000 Sb. v platném znění, že schválené rozpočtové opatření č.3 (RO202103.PDF) je zveřejněno na internetových stránkách obce v sekci Hospodaření/Rozpočet/Rozpočtová opatření. K nahlédnutí v listinné podobě jeČíst dál

Nová a novelizovaná opatření po jednání vlády 14.6.2021

Usnesení vlády č. 552 Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví Usnesení vlády č. 552 příloha č. 1 mimořádné opatření, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb od 1. července, Usnesení vlády č. 552 příloha č. 2 změnaČíst dál

INFORMACE o konání zasedání Zastupitelstva obce Sádek

okonánízasedáníZastupitelstvaobceSádek Místo konání: Obec Sádek – zasedací místnost Obecního úřadu Doba konání: 21.6.2021od19:00 Navržený program: Závěrečný účet za rok 2020 Účetní závěrka za rok 2020 Nákup pozemku 97/40 Spolupráce při obnově rybníčku na návsi PlánČíst dál

Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření

Obec Sádek oznamuje, podle §16, odst. 5, zákona 250/2000 Sb. v platném znění, že schválené rozpočtové opatření č.2 (RO202102.PDF) je zveřejněno na internetových stránkách obce v sekci Hospodaření/Rozpočet/Rozpočtová opatření. K nahlédnutí v listinné podobě jeČíst dál

ÚŘEDNÍ DNY O PRÁZDNINÁCH

30. června a 28. července bude obecní úřad uzavřen. Ostatní úřední dny (středa 18:00 – 20:00) zůstávají beze změny.