Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření

Obec Sádek oznamuje, podle §16, odst. 5, zákona 250/2000 Sb. v platném znění, že schválené rozpočtové opatření č. 3 (RO202003.PDF) je zveřejněno na internetových stránkách obce v sekci Hospodaření/Rozpočet/Rozpočtová opatření. K nahlédnutí v listinné podoběČíst dál

Plánované odstávky ČEZ – květen 2020

Sádek – Sádek, okres Příbram 26.05.2020 (10:30 – 13:00) – plánovaná odstávka č. 110060701786 Sádek 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 40, 45, 46, 47, 48, 51, 56, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 73, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 93, 94, 96, 97, 98, 100, 101, 104, 106, 168/15, č. 925595, č. 1071366, č. 1071367, parc. č. 147/10, parc. č. 162/4, č. p.150/11 28.05.2020 (07:15 – 09:30) – plánovaná odstávka č. 110060707891 Sádek 105Číst dál

Půjčka živnostníkům Středočeského kraje

Od středy 13. května mohou středočeští podnikatelé z celého území kraje žádat o bezúročnou návratnou půjčku, která jim pomůže řešit současnou krizovou situaci. Středočeský kraj ji poskytne živnostníkům se sídlem ve středních Čechách, na které měla epidemieČíst dál

Odvoz nebezpečných složek komunálního odpadu

Termíny svozu: 21. května   15:00 – 15:30 10. září         15:00 – 15:30 Nebezpečné složky komunálního opadu jsou: zářivky, akumulátory, barvy, olej, tuk, kyseliny, léky, pesticidy, televize, lednice, pneumatiky – z osobních vozidelČíst dál