Průjezd CHKO Brdy

Trvale hlášení občané obce Sádek mají možnost zapůjčení povolenky pro průjezd CHKO Brdy. Podmínky pro zapůjčení povolenky a průjezd CHKO Brdy jsou: Povolení slouží výhradně k průjezdu CHKO Brdy, bez zastavení, po komunikaci Obecnice –Číst dál

ÚŘEDNÍ DNY O PRÁZDNINÁCH

1. a 29. července bude obecní úřad uzavřen. Ostatní úřední dny (středa 18:00 – 20:00) zůstávají beze změny.

Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření

Obec Sádek oznamuje, podle §16, odst. 5, zákona 250/2000 Sb. v platném znění, že schválené rozpočtové opatření č. 4 (RO202004.PDF) je zveřejněno na internetových stránkách obce v sekci Hospodaření/Rozpočet/Rozpočtová opatření. K nahlédnutí v listinné podoběČíst dál