INFORMACE o konání zasedání Zastupitelstva obce Sádek

Místo konání: Obec Sádek – zasedací místnost Obecního úřadu Doba konání: 6.3.2024 od 17:30 Navržený program: Ke každému z projednávaných bodů má občan obce (zákon 128/2000 Sb. §16 odst.2 písmeno c) ) právo vyjadřovat svá stanoviska.

Odvoz nebezpečných složek komunálního odpadu

Termíny svozu: 11. dubna    15:00 – 15:305. září         15:00 – 15:30 Nebezpečné složky komunálního opadu jsou:zářivky, akumulátory, barvy, olej, tuk, kyseliny, léky, pesticidy, televize, lednice, pneumatiky – z osobních vozidel bezČíst dál

Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření

Obec Sádek oznamuje, podle §16, odst. 5, zákona 250/2000 Sb. v platném znění, že schválené rozpočtové opatření č.9 (RO202309.PDF) je zveřejněno na internetových stránkách obce v sekci Hospodaření/Rozpočet/Rozpočtová opatření. K nahlédnutí v listinné podobě jeČíst dál

Poplatky a ceny na rok 2024

Zastupitelé na zasedání dne 6.12.2023 stanovili Stočné pro občany a chalupáře Trvale hlášený občan 110,- Kč/osobu a měsíc Chalupář 2 640,- Kč/rok a č.p. Poplatek za komunální odpad stanoven Obecně závaznou vyhláškou 1/2023, o místním poplatku zaČíst dál

Informace k úhradě poplatků v roce 2024

Tento rok poprvé bude hrazen odpad na základě hmotnosti odpadu odloženého z nemovité věci (plné znění obecně závazné vyhlášky 3/2022 je Vám k dispozici na obecním úřadu, nebo na internetu https://sbirkapp.gov.cz/vyhledavani). Dovolte mi připomenout, žeČíst dál