Oznámení o záměru uzavření pachtovní smlouvy

Podle §39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zákon o obcích (obecní zřízení) v platném znění zveřejňuje Obec Sádek

Oznámení o záměru uzavření pachtovní smlouvy

Identifikace nemovitosti (§3 a§4, zákona 256/20016 Sb. zákon o katastru nemovitostí v platném znění)

  1. Katastrální území: Sádek(745839) Sádek

Parcelní číslo (b)

Druh pozemku (c)

Výměra v ha (e)

Dotčená výměra (e)

180

orná půda

0.6758

0.6758

298/7

TTP

1.008

0.5252

311/9

orná půda

0.4829

0.4829

433

orná půda

0.1043

0.1043

434

orná půda

0.1473

0.1473

435

orná půda

0.0845

0.0845

318/6

orná půda

0.3921

0.3921

318/18

orná půda

0.2305

0.2305