Opatření obecné povahy – Uzavírka silnic Lhota -Sádek – Drahlín

Uzavírka silnice III/11810 Lhota u Příbramě – Sádek bude provedena v km 1,020 – 1,838 za obcí Lhota směr Sádek. Objízdná trasa bude vedena obousměrně po silnicích III/11811 a III/1185 před Obecnici a Drahlín.

Termín uzavírky: 5.6. – 7.6. 2023


Uzavírka silnice III/1185 Sádek – Drahlín bude provedena v km 3,490 – 4,546 v intravilánu obce Sádek až na začátek obce Drahlín. Objízdná trasa bude vedena obousměrně po silnicích II/118, I/18 a III/11811 přes Hluboš a Příbram do Obecnice.

Termín uzavírky: 8.6. – 10.6. 2023 


Bude nutné přerušit provoz autobusů na opravované komunikaci v úseku Drahlín – Sádek pouze v těchto termínech:

  • ve čtvrtek 8. 6. od 8:00 do 15:00 hod.
  • v pátek 9. 6. od 8:00 do 20:00 hod.

Oprava komunikace v úseku Lhota u Př. – Sádek se autobusů nijak nedotkne.

Ranní spoje budou dle jízdního řády vždy zajištěny.

Spoj ve 13 hodin z Příbrami bude ve čtvrtek a v pátek zkrácen do Drahlína.
Spoje v 15 a 17 hodin budou zkráceny do Drahlína pouze v pátek (ve čtvrtek pojedou normálně až do Bratkovic).