Návrh rozpočtu na rok 2018

Obec Sádek oznamuje, podle §11, odst. 3 zákona 250/2000 Sb v platném znění, že návrh rozpočtu na rok 2018 (NR2018) je zveřejněn na internetových stránkách obce v sekci Hospodaření/Rozpočet/Rozpočet

K nahlédnutí v listinné podobě je dokument uložen na obecním úřadu.

Karel Brůček v.r.
starosta