Informace o počtu a sídle volebních okrsků

V souladu s ustanovením § 14 odst. 1 písm. d) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, informuji o počtu a sídlech volebních okrsků.

Sídlo volebního okrsku č.1 : Budova Obecního úřadu Sádek, č.p. 39, 261 01 Sádek

 

Karel Brůček v.r.
starosta Obce Sádek