Informace o střelbách a likvidace nevybuchlé munice

Od letošního roku, respektive od 2. 10. 2019, byly v CHKO Brdy opět otevřeny asanační práce (pyrotechnická očista), které budou probíhat v horizontu minimálně několika let. S těmito pracemi budou úzce spojeny nálezy nevybuchlé munice. Jednotlivé nálezy budou někdy trhány přímo na místě nálezu, ale většinou, pokud to bezpečnost a situace dovolí, je určené místo k zneškodněni této nalezené munice trhací jáma, která je umístěná v cílové ploše Brda v Posádkovém cvičišti Jince. Již s určitosti lze dnes říci, že nalezená munice bude vždy přepravována a ničena ihned po nálezu, a tudíž bude neplánovaná.

Od začátku roku 2020 byla opět povolena střelba z minometů v Posádkovém cvičišti Jince. Věřím, že většina místních obyvatel byla již v minulosti obeznámena, co tato skutečnost obnáší, ale několik let už v Posádkovém cvičišti Jince nedocházelo k těmto střelbám, a tak bych jen v souvislosti s těmito střelbami chtěl upozornit na to, že 1. ledna 2020 v době těchto střeleb bude vždy z důvodu většího dostřelu rozšířeno bezpečnostní pásmo se zákazem vstupu a vjezdu.

Celý text viz – přiložený soubor