Informace o počtu a sídle volebních okrsků

V souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. g) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, informuji volební strany, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do Zastupitelstva obce Sádek konané ve dnech 23. a 24. září 2022, o počtu a sídle volebních okrsků.

Počet okrsků: 1

Sídlo volebního okrsku: Obecní úřad Sádek – zasedací místnost, č.p. 39, 261 01 Sádek