INFORMACE o konání zasedání Zastupitelstva obce Sádek

Místokonání: Obec Sádek – zasedací místnost Obecního úřadu

Dobakonání: 3.2.2021 od 19:00

Navržený program:

  1. Stočné za rok 2020
  2. Stanovení stočného na rok 2021
  3. Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti
  4. Dar samostatně žijícím důchodcům
  5. Různé informace

Ke každému z projednávaných bodů má občan obce (zákon 128/2000 Sb. §16 odst.2 písmeno c) ) právo vyjadřovat svá stanoviska. V případě nouzového stavu a omezení volného pohybu osob je doporučeno zaslat stanovisko písemně. Účast veřejnosti na zasedání je možná a to s odvoláním na výjimku uvedenou v nařízení vlády – projednání neodkladné úřední záležitosti.

UPOZORNĚNÍ

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví
č.j. : MZDR 15757/2020-40/MIN/KAN ze dne 20.11.2020
jsou všechny osoby ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování
, povinny používat ochranné prostředky dýchacích cest.