Poplatky a ceny na rok 2021

Zastupitelé na zasedání dne 3.2.2021 stanovili

Stočné pro občany a chalupáře

Trvale hlášený občan 95,- Kč/osobu a měsíc
Chalupář 2 280,- Kč/rok a č.p.
Podklady k výši stočného

Poplatek za komunální odpad

stanoven Obecně závaznou vyhláškou 1/2020, o poplatku za komunální odpad

zima 1 x 7 + léto 1 x 14 dní 2 100,-Kč
1 x 14 dní celoročně 1 300,-Kč
1 x 14 dní léto (chalupář) 700,-Kč
jednorázový svoz 60,-Kč

Poplatek za psa

stanoven Obecně závaznou vyhláškou 3/2020, o místním poplatku ze psů

Fyzická osoba – starší 60ti let 30,-Kč, za každého dalšího 75,-Kč
Fyzická osoba – starší 60ti let, samostatně žijící 0,-Kč, za každého dalšího 75,-Kč
Ostatní fyzické osoby 50,-Kč, za každého dalšího 75,-Kč

Od poplatků ze psů je osvobozena osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby,osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis

Splatnost poplatků

Poplatek za psa a svoz komunálního odpadu je splatný k 31.3.
Stočné lze rozdělit do dvou splátek 31.3. a 30.9.

Úhrada poplatků

Poplatky je možné hradit v úřední dny nebo bankovním převodem.
Potřebné údaje pro úhradu poplatku vygenerujete na stránkách poplatky.obec-sadek.cz.