INFORMACE o konání zasedání Zastupitelstva obce Sádek

Místo konání: Obec Sádekzasedací místnost Obecního úřadu

Doba konání: 14.9.2022 od 19:00

Navržený program:

  1. Zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č.j. SA2022/53
  2. Vyhláška o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
  3. Registrace obce k DPH
  4. Různé informace

Ke každému z projednávaných bodů má občan obce (zákon 128/2000 Sb. §16 odst.2 písmeno c) ) právo vyjadřovat svá stanoviska.