INFORMACE o konání zasedání Zastupitelstva obce Sádek

Místo konání: Obec Sádekzasedací místnost Obecního úřadu

Doba konání: 12.12.2022 od 18:00

Navrženýprogram:

  1. Rozpočet na rok 2023
  2. Vyhláška o stanovení poplatku za odkládání odpadu
  3. Stočné na rok 2023
  4. Závěrečné rozpočtové opatření
  5. Ostatní informace

Ke každému z projednávaných bodů má občan obce (zákon 128/2000 Sb. §16 odst.2 písmeno c) ) právo vyjadřovat svá stanoviska.