Informace – Memorandum 1SčV

Došlo již k podpisu Memoranda o společném záměru a budoucí Transakci mezi povinným subjektem a obchodní společností 1. SčV, a.s. (IČO: 47549793. se sídlem: Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10), směřujícího k zajištění provozování vodohospodářské infrastruktury povinného subjektu (po skončení platnosti stávající provozní smlouvy) prostřednictvím nově zakládané obchodní společnosti s předběžným pracovním názvem „2. SčV, s.r.o.“ ?
• Pokud ano, žádám o poskytnutí kopie takového podepsaného memoranda ve formátu pdf.
• Pokud ne, žádám o poskytnutí textu návrhu daného memoranda ve formátu pdf a rovněž informace o tom, kdy dojde k podpisu daného memoranda.

Sděluji následující:
K podpisu memoranda nedošlo, návrh memoranda zasílám v příloze. Kdy dojde k podpisu memoranda a zda vůbec nelze sdělit, neboť zastupitelé jej neprojednávali.

K dalším žádostem o informace a to;

Žádám o poskytnutí návrhu společenské smlouvy společnosti Středočeská vodárenská společnost, s.r.o., byl-li již vyhotoven.
Žádám o poskytnutí návrhu společenské smlouvy společnosti 2. SčV, s.r.o., byl-li již vyhotoven.

Vám sděluji, že uvedené dokumenty nemá obec Sádek k dispozici.