I N F O R M A C E o konání zasedání Zastupitelstva obce Sádek

Místo konání: Obec Sádekzasedací místnost Obecního úřadu
Doba konání: 19.9.2018 od 18:00
Navržený program:

  1. Přijetí dotace ze Středočeského kraje

  2. Dokumentace k veřejnému parkovišti AGORTECH

  3. Územní plán

Ke každému z projednávaných bodů občan obce (zákon 128/2000 Sb. §16 odst.2 písmeno c) ) právo vyjadřovat svá stanoviska.